En dan varen op ‘jouw oude scheepje’ meerdere generaties voorbij. Over een ‘mooie ouwe dag‘ gesproken, stel ik met dankbaarheid vast.

Zo zet het leven, ook al is alles eindig, zich toch voort. Prachtig:  al die vrolijke en geestdriftige mensen!

 - Philip Tetteroo- 

 

In Memoriam Philip Tetteroo

 

Afgelopen week, ontvingen wij het droevige bericht dat op donderdag 10 mei jl. Phillip Tetteroo, oud-schipper van de m.s. Corbulo en ere-lid van Nautilus, op 94-jarige leeftijd is overleden.

 

Phillip Tetteroo heeft veel voor onze groep betekend. Niet in de laatste plaats omdat we de Corbulo van hem over mochten nemen, het schip waar wij met Scouting wekelijks veel plezier op mogen beleven.  Dhr. Tetteroo heeft ons de kneepjes van het varen met de Corbulo geleerd, en die kennis wordt nog steeds overgedragen aan volgende generaties.

Dhr. Tetteroo is altijd betrokken gebleven bij onze groep: nog een keertje meevaren als de Corbulo weer naar de Kaag vertrok, of juist vertellen aan de dolfijnen over het leven als schipper. En als de gezondheid het toeliet, probeerde dhr. Tetteroo zijn "oude scheepje" te zien varen. Wanneer wij dan tijdens het Hemelvaartweekend na Kaagcup terug voeren, stond dhr. Tetteroo ons met zijn camera bij Delft op te wachten om nog even de laatste kiekjes van ons en zijn geliefde schip te nemen.  We zullen zijn betrokkenheid, vaarlessen, foto's van vroeger en vele verhalen missen.

 

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

  

Bestuur en leden van Scouting Nautilus 

 ---

Welkom bij scouting Nautilus Delft.
De waterscouting van Delft, waar spelen en varen centraal staat.
Je zeildiploma halen of gewoon heel veel vriendjes maken?
Kom vrijblijvend eens een kijkje nemen!Op het water, in het water...

SponsorKliks, gratis sponsoren!